کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم

کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کتیبه بسم الله الرحمن الرحیم
کد: 
k-30
متن نوشته: 
بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحات: 
<p>این نقش برجسته در ایستگاه مترو لاله زار (دروازه دولت) کار شده است.</p>