بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-06
کد: km-14
کد: k-38
کد: tt-26
اسماء الحسنی
کد: kb-20
تندیس بسم الله
کد: ktm-01
ستون کارشده با نقوش برجسته
کد: kdec-14
ماهی
کد: tt-20
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-14
کد: tt-39
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-05
کد: k-04
مرغ بسم الله
کد: kb-18
پرندگان لابه لای شاخ و برگ درختان
کد: k-02
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-01
کد: tt-40
کتیبه مرداب
کد: k-35
کتیبه بانک ملت کمالشهر
کد: k-32
کتیبه تصویر امام خمینی (ره)
کد: k-06
تندیس و طرح میدان بسم الله
کد: ktm-03
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-04
کد: tt-34
کد: k-33
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-17
کد: k-08
فرازی از مناجات شعبانیه
کد: km-08
کتیبه تخت جمشید
کد: kdec-11
لا اله الا الله
کد: kb-19
کد: tt-32
کتیبه رقص ماهی ها
کد: k-09
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: tt-08
گلدان گل و پرندگان
کد: tt-36
کد: k-27
کد: tt-27
کد: km-10
بسم الله الرحمن الرحیم
کد: kb-15
دیوار منقش به گل های آفتاب گردان
کد: k-25
کد: k-37
لا اله الا الله
کد: tt-17
کد: tt-35