پاسخ به نظر

بزم صحبت

بزم صحبت، حلقه مار است و بس
بزم صحبت، حلقه مار است و بس
کد: 
tk-09
متن نوشته: 
بزم صحبت، حلقه مار است و بس

پاسخ

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.