برای خاطرم غم آفریدند

برای خاطرم غم آفریدند
برای خاطرم غم آفریدند
کد: 
c-114
متن نوشته: 
برای خاطرم غم آفریدند

پاسخ

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.