دیگر نزنید سنگ بر جام

دیگر نزنید سنگ بر جام
دیگر نزنید سنگ بر جام
کد: 
c-115
متن نوشته: 
دیگر نزنید سنگ بر جام ما خود زده ایم جام بر سنگ

پاسخ

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.