سرگشته ماندند اوراد عالم

سرگشته ماندند اوراد عالم
سرگشته ماندند اوراد عالم
کد: 
c-120
متن نوشته: 
سرگشته ماندند اوراد عالم چون عقده گردند از گیسویش وا

پاسخ

محتوای این فیلد خصوصی است و به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.