جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات

جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات
جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات
کد: 
c-64
متن نوشته: 
جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات‏ / ديگر به كمالى نتوان كرد مباهات‏ ...