دکوراسیون داخلی (1)

کد: 
kdec-01
توضیحات: 
کتیبه کار شده در قهوه خانه سنتی