فراخوان انجمن هنرمندان سفالگر

اعضای محترم پیوسته انجمن هنرمندان سفالگر لطفا ظرف ۲۴ ساعت آینده آدرس ایمیل خود را به همراه نام و نام خانوادگی به شماره ۰۹۱۹۵۱۰۳۰۲۷ ارسال نمایید.