نقد و بررسی هنر سرامیک ودغدغه های معاصر

جلسه نقد و بررسی هنر سرامیک ودغدغه های معاصر(نقدی بر نمایشگاه گروه چارخشت) دوشنبه ۴ دی ساعت ۱۶ الی ۱۸ با حضور کامبیز موسوی اقدم و امید قجریان در خانه هنرمندان سالن امیرخانی برگزار میشود.