نمایشگاه آثار تذهیب خانمها آیت الهی و دولیخانی

نمایشگاه آثار تذهیب خانمها آیت الهی و دولیخانی

 

مراسم گشایش: سه شنبه ۹۱/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۰

مکان: تهران میدان بهارستان نگارخانه کتابخانه و موزه اسناد مجلس شورای اسلامی

زمان بازدید: ساعت ۸ الی ۱۸ تا ۷ بهمن ماه