همایش علمی حماسه پژوهی درهنر عاشورایی

همایش علمی حماسه پژوهی درهنر عاشورایی با حضور دکتر اسماعیل آذر و دیگر اساتید پنجشنبه ۲۳ آذر ماه از ساعت ۱۶ در خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.

http://www.iranartists.org