چشم شب زنده دار بسیار است ...

چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
چشم شب زنده دار بسیار است  دل شب زنده دار میخواهم
کد: 
c-111
متن نوشته: 
چشم شب زنده دار بسیار است دل شب زنده دار میخواهم