کتیبه آکواریوم

کتیبه آکواریوم،  یوسف آباد
کتیبه آکواریوم، یوسف آباد
کد: 
k-17
مشخصات: 
این کتیبه در رستوران حمید یوسف آباد کار شده است.