سلام قولاً من رب رحيم

سلام قولاً من رب رحيم
سلام قولاً من رب رحيم
کد: 
c-70
متن نوشته: 
سلام قولاً من رب رحيم

ناد علياً مظهر العجائب

ناد علياً مظهر العجائب
ناد علياً مظهر العجائب
کد: 
c-69
متن نوشته: 
ناد علياً مظهر العجائب

ترا در قریه های دور مرغانی به هم تبریک می گویند

ترا در قریه های دور مرغانی به هم تبریک می گویند
ترا در قریه های دور مرغانی به هم تبریک می گویند
کد: 
c-68
متن نوشته: 
ترا در قریه های دور مرغانی به هم تبریک می گویند

عشق بشکافد فلک را صد شکاف

عشق بشکافد فلک را صد شکاف
عشق بشکافد فلک را صد شکاف
کد: 
c-67
متن نوشته: 
عشق بشکافد فلک را صد شکاف

هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم

هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم
کد: 
c-66
متن نوشته: 
هر سو گذشتیم پیدا نگشتیم

شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست

شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست
شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست
کد: 
c-65
متن نوشته: 
شب سرودش را خواند نوبت پنجره هاست

جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات

جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات
جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات
کد: 
c-64
متن نوشته: 
جز عشق كه اشرف بود از جمله كمالات‏ / ديگر به كمالى نتوان كرد مباهات‏ ...

ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم
کد: 
c-63
متن نوشته: 
ترسم ای دوست که بادی ببرد ناگاهم

گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده

گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده
گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده
کد: 
c-62
متن نوشته: 
گوهر اشکم از چشم اعتبار افتاده

بود آیا که در میکده ها بگشایند

بود آیا که در میکده ها بگشایند
بود آیا که در میکده ها بگشایند
کد: 
c-61
متن نوشته: 
بود آیا که در میکده ها بگشایند