خط و خوشنویسی

آثار خط و خوشنویسی شامل دو بخش کلی « خط و تذهیب » و « نقاشی خط (کالیگرافی) » می باشد.

قابل ذکر است که در این بخش جدیدترین آثار خوشنویسی استاد با عنوان « خط (جدید) » نیز جدا شده است.

 

جهت مشاهده هر آلبوم روی عکس یا نام آلبوم کلیک نمائید:

 

کالیگرافی خط و تذهیب خط (جدید)
نقاشی خط (کالیگرافی) خط و تذهیب خط (جدید)

 

« جهت آگاهی از مشخصات و قیمت طرح ها تماس حاصل نمائید »