کد: km-15
کد: km-14
کد: km-13
کتیبه فرازی از زیارتنامه امام حسین (ع)
کد: km-12
کتیبه فرازی از زیارتنامه امام حسین (ع)
کد: km-11
کد: km-10
کتیبه سور قرآنی
کد: km-09
فرازی از مناجات شعبانیه
کد: km-08
کد: km-07
کد: km-06
کد: km-05
کتیبه سوره حمد
کد: km-04
کتیه آیات قرآن
کد: km-03
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصَلُّونَ عَلَى النَّبِي
کد: km-02
کتیبه بسم الله مسجد
کد: km-01