اطلاعیه انجمن هنرمندان سفالگر

 انجمن هنرمندان سفالگر باطلاع میرساند:

جلسه نقد و بررسی نمایشگاه پرنده سه شنبه ۲۸ آذر ساعت ۱۷ الی ۱۹ درخانه هنرمندان سالن نامی برگزار میشود.