تمدید جشنواره صنایع دستی قرآنی

جشنواره صنایع دستی قرآنی تا ۲۲ دی ماه تمدید شد.

تماس ۰۳۵۲۷۲۴۲۱۶۰

quranfestival.ir