من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب

من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب
من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب
کد: 
kn-47
متن نوشته: 
من از ديار حبيبم نه از بلاد غريب ...